Ghi danh vào CARE | CARE Registry for Asian Americans and Pacific Islanders - Health Across the Lifespan
Vietnamese

Chào mừng quý vị đến với Cơ sở Dữ liệu CARE!

Nếu quý vị

  • 1. Từ 18 tuổi trở lên
  • 2. Là người Mỹ gốc châu Á và/hoặc vùng đảo Thái Bình Dương
  • 3. Có thể nói và đọc tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, hoặc tiếng Hàn Quốc
  • 4. Sẵn lòng tham gia vào những đề án nghiên cứu.

Quý vị có thể ghi danh vào Cơ sở Dữ liệu CARE để tìm hiểu thêm về những đề án nghiên cứu mới hoặc những cách quý vị có thể giúp đỡ chương trình.

*Nếu quý vị không có email và muốn đăng ký theo số điện thoại, xin vui lòng gọi 1(800) 582-4336.

Ghi danh vào CARE