Vietnamese

Chào mừng quý vị đến với Cơ sở Dữ liệu CARE!

Nếu quý vị

Người châu Á, Mỹ gốc châu Á và/hoặc vùng đảo Thái Bình Dương,

Người trưởng thành (18 tuổi trở lên),

Có thể nói và đọc tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Samoan, hoặc tiếng Hàn Quốc,

Sống ở Hoa Kỳ (US) hoặc quần đảo Thái Bình Dương liên kết với Hoa Kỳ (USAPI),

đồng ý cho chúng tôi liên lạc với quý vị về các chương trình hoặc đề án nghiên cứu trong tương lai về bệnh Alzheimer’s và Sa Sút Trí Tuệ, quá trình lão hóa, việc chăm sóc và/hoặc các chủ đề sức khỏe khác trong cuộc đời của con người.

Quý vị có thể ghi danh vào Cơ sở Dữ liệu CARE để tìm hiểu thêm về những đề án nghiên cứu mới hoặc những cách quý vị có thể giúp đỡ chương trình.

*Nếu quý vị không có email và muốn đăng ký theo số điện thoại, xin vui lòng gọi ‪‪(415) 690-8104.