Home

Vietnamese

Nếu quý vị không có email và muốn ghi danh theo số điện thoại,
xin vui lòng gọi ‪‪(415) 690-8104

 

CARE Registry Enrollment

Profile image

Mục đích

Mục đích của chương trình CARE là để nêu ra những hạn chế và giảm sự chênh lệch trong việc tham gia nghiên cứu của người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương (Asian Americans and Pacific Islanders - AAPI) bằng cách thành lập một cơ sở dữ liệu (database registry, hay còn gọi là danh sách) của những người AAPI muốn tham gia vào những nghiên cứu khác nhau. Chủ đề của Cơ sở Dữ liệu CARE là sức khỏe xuyên suốt cuộc đời.”

Một vài ví dụ của những đề án nghiên cứu mà người tham gia vào Cơ sở Dữ liệu CARE có thể được liên lạc bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những chủ đề này): việc phòng ngừa, can thiệp, điều trị của sự suy giảm nhận thức, bệnh Alzheimer’s và những hội chứng suy giảm trí nhớ; những vấn đề sức khỏe liên quan đến quy trình lão hóa bao gồm vấn đề về sức khỏe và những yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ có thể bắt đầu khi còn trẻ cho đến độ tuổi trung niên; và, các vấn đề về sức khỏe của những người chăm sóc người bệnh.

About CARE

Điều kiện tham gia

Để đủ điều kiện tham gia vào chương trình CARE, quý vị phải là:

Người châu Á, Mỹ gốc châu Á và/hoặc vùng đảo Thái Bình Dương,

Người trưởng thành (18 tuổi trở lên),

Có thể nói và đọc tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Samoan, hoặc tiếng Hàn Quốc,

Sống ở Hoa Kỳ (US) hoặc quần đảo Thái Bình Dương liên kết với Hoa Kỳ (USAPI),

đồng ý cho chúng tôi liên lạc với quý vị về các chương trình hoặc đề án nghiên cứu trong tương lai về bệnh Alzheimer’s và Sa Sút Trí Tuệ, quá trình lão hóa, việc chăm sóc và/hoặc các chủ đề sức khỏe khác trong cuộc đời của con người.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về chương trình, vui lòng email cho chương trình tại [email protected] . Nếu quý vị muốn biết khi nào quý vị có thể ghi danh vào Cơ sở Dữ liệu CARE, xin vui lòng để lại thông tin của quý vị ở đây. Chúng tôi hy vọng Cơ sở Dữ liệu CARE sẽ sẵn sàng để mọi người có thể ghi danh vào tháng 6, 2020!

Sinh hoạt

CARE Virtual Information Session

(CARE sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến đầu tiên vào)

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, từ 10am - 11am PST (1-2pm EST)

 

❖Tìm hiểu thêm về Cơ sở Dữ liệu CARE. Mục tiêu của CARE là ghi danh 10,000 người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương vào một danh sách dự bị để tham gia vào các chương trình nghiên cứu trong tương lai về bệnh Alzheimer’s và các triệu chứng suy giảm trí nhớ, quá trình lão hóa và việc chăm sóc thân nhân có bệnh.
❖Thảo luận về sự tham gia của cộng đồng trong lĩnh vực nghiên cứu dưới góc nhìn từ các đối tác/tổ chức cộng đồng và nhà nghiên cứu.
❖Thúc đẩy một sự hợp tác mới giữa các đối tác/tổ chức cộng đồng và nhà nghiên cứu để tạo điều kiện cho việc sử dụng Cơ sở Dữ liệu CARE được hiệu quả hơn.

 

Profile image

Về chúng tôi

CARE hợp tác với các nhóm từ trường đại học và tổ chức cộng đồng có nhiều thập kỷ làm việc với các cộng đồng người Mỹ gốc châu Á và vùng đảo Thái Bình Dương trong tiểu bang California bao gồm khu vực San Francisco Bay Area, Hạt Sacramento, Hạt Los Angeles và Hạt Orange. Nếu quý vị muốn liên hệ trực tiếp nhân viên của chương trình CARE, dưới đây là thông tin liên lạc của họ.

Đối tác

UCSF
UCD
NAPCA
ICAN
OAC
AASCSC
ARCH
Ghi danh vào CARE